top of page

Wat is remedial teaching?

 

Remedial teaching betekent: professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt. De remedial teacher verleent die hulp aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. 

In principe is de groepsleerkracht de eerstverantwoordelijke voor een effectieve begeleiding op school, maar soms, door uiteenlopende oorzaken, profiteert een leerling niet voldoende van het aanbod in de groep en kunnen er leerproblemen ontstaan. Als de problemen de kennis en kunde van de groepsleerkracht overstijgen kan de remedial teacher om hulp gevraagd worden. Remedial teaching (RT) wordt vaak verward met bijles. Bijles zou je kunnen zien als het herhaald aanbieden van actuele leerstof. RT gaat verder dan dat. Door onderzoek, gesprekken en begeleiding zoekt een remedial teacher naar de oorzaak van de problemen en ontwikkelmogelijkheden.

De behoeften van een leerling omvatten doorgaans meer dan alleen het aanbieden van de juiste leerstof. Veel kinderen met een leerachterstand hebben negatieve ideeën en gevoelens over zichzelf ontwikkeld. Ze zitten niet goed in hun vel. Het is jammer als kinderen vastlopen of hun motivatie verliezen in het onderwijs. Hoe eerder er met hulp begonnen kan worden, hoe beter dat is. Door individueel en op maat met een kind te werken kan het leerproces weer zo goed mogelijk op gang komen. Een kind moet het gevoel krijgen ‘het weer zelf te kunnen’ en weer met plezier naar school willen gaan. Ieder kind heeft recht op gerichte begeleiding om tot optimaal leren te komen. 

Werkwijze

Intake

Neemt u eerst telefonisch contact op met Fox RT om mij het probleem voor te leggen. Wellicht wilt u ook al een paar vragen stellen. Indien gewenst maken we een afspraak voor een intakegesprek in de praktijk van Fox RT. Hierbij is ook uw kind aanwezig. Tijdens dit intakegesprek komen onder andere de voorgeschiedenis, toetsresultaten, hulpvraag en verwachtingen aan de orde. Na deze eerste kennismaking besluit u of u uw kind wilt aanmelden.

 

Onderzoek

Als uw kind is aangemeld, doe ik allereerst nader pedagogisch, didactisch onderzoek. Samen met het kind, ouders, school en eventuele andere betrokkenen zoek ik naar ontwikkelingsmogelijkheden. Ik breng de aard van de problemen en de mogelijke oplossingen in kaart en verwerk deze in een handelingsplan met ontwikkelingsdoelen.

 

Begeleiding

Daarna beginnen we met de begeleiding. We spreken een vast moment in de week af. Dat kan na schooltijd, maar in sommige gevallen ook onder schooltijd. 

Uw kind komt een uur werken bij mij in de praktijk. Ik maak gebruik van de sterke kanten van uw kind en werk met ‘evidence-based’ methodieken die gericht zijn op de specifieke ondersteuning die uw kind nodig heeft. 

Ik houd een logboek bij waarin ik vermeld wat we hebben gedaan, hoe dat verliep en welke afspraken we hebben gemaakt. Na iedere sessie stuur ik u dit logboek per e-mail toe en indien gewenst ook naar de groepsleerkracht. 

 

Evaluatie

Regelmatig vindt er een evaluatiemoment plaats waarbij zo nodig doelen en/of begeleidingstermijnen worden bijgesteld.

Tarieven

Ik hanteer een uurtarief van E50,-. Dit bedrag is inclusief voor- en nawerk. 

Voor gesprekken op school en de reistijd daar naartoe hanteer ik hetzelfde uurtarief. 

Copyright © 2018 Fox-RT

Suzanne Fox
Wat is remedial teaching?
Werkwijze
Tarieven
Contact

Suzanne Fox

Na meer dan 25 jaar werkzaam te zijn geweest als groepsleerkracht in het Montessori-basisonderwijs, heb ik mij gespecialiseerd in de leerlingenzorg. Ik heb als leerkracht, rugzakbegeleider en remedial teacher ruime ervaring opgebouwd in het basisonderwijs. Ter ondersteuning van mijn werk heb ik veel cursussen en opleidingen gevolgd. Ik ben gediplomeerd remedial teacher (Master SEN) en heb in 2015 mijn praktijk voor remedial teaching geopend. 

Ik bied passende zorg in nauwe samenwerking met ouders en school en zo nodig met andere specialisten binnen en buiten school. 

Suzanne Fox

Remedial Teaching (Master SEN)

Caspar Franssenlaan 29

5915 JD Venlo

06-41844557

 

www.fox-rt.com

info@fox-rt.com

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page